Rok Reformacji po I kwartale

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Spotkanie zespołu zadaniowego ds. organizacji obchodów Roku Reformacji w 2017 roku w województwie śląskim było doskonałą okazją do omówienia już podjętych inicjatyw w tym zakresie i doprecyzowanie planów na kolejne miesiące obchodów Roku Reformacji

„Według moich informacji wszystko idzie zgodnie z planem, co jednak nie oznacza automatycznie, że nie są potrzebne jakieś korekty” – zwrócił się do zebranych na początku spotkania Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego, przewodniczący zespołu zadaniowego ds. organizacji obchodów Roku Reformacji w województwie śląskim.

Obchody Roku Reformacji mają dosyć napięty program. Można się z nim zapoznać na specjalnie poświęconej obchodom rocznicowym stronie - reformacja2017.slaskie.pl.

Jedną z podjętych już inicjatyw, w ramach Roku Reformacji w województwie śląskim, było wydanie przez Muzeum Górnośląskie dwujęzycznej płyty z muzyką organową, którą treścią wypełnili śląscy ewangelicy. Album, by dotrzeć do jak najszerszej publiczności, sprzedawany będzie w cenie 15 zł m.in. przez stronę internetową Muzeum.

W dalszych planach obchodów Roku Reformacji w województwie śląskim znalazły się m.in.: konferencja historyczna „500 lat Reformacji na Śląsku Cieszyńskim” (26-28.05, Cieszyn); I Ogólnopolski Chóralny Przegląd Pieśni Ewangelickich (10.06, Katowice), czy wystawa pt. „Pod znakiem róży nad Białą” (17.06-31.10, Bielsko-Biała).

Przypomnijmy: 16 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął jednogłośnie rezolucję w sprawie 500 lat reformacji. Treść rezolucji, która jest załącznikiem do przyjętej uchwały, uzgodniono z samorządem Cieszyna, gdzie mieszka najliczniejsza grupa ewangelików.

Zgodnie z intencją śląskiego samorządu, Rok Reformacji ma być okazją do przypomnienia wydarzeń, miejsc i osób związanych z tym ruchem. W rezolucji wspomniano postaci wybitnych śląskich ewangelików, m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, Henckel von Donnersmarcków, Dietlów, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka i Stanisława Hadynę.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak