Programy edukacyjne, spotkania, koncerty kameralne

 • „Przy wspólnym stole. Znam – rozumiem – szanuję” – warsztaty dla młodzieży, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (luty – listopad 2017)
 • „Początek nowej epoki. Ewangelicy na Górnym Śląsku” – spotkanie z cyklu „Rozbieranie Śląska. Rok Reformacji”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (28 marca 2017)
 • „Muzyczne spotkania wokół Róży” – „The best of Bach” – koncert muzyki kameralnej, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (5 marca 2017)
 • „Droga do nowoczesności. Wpływ reformacji na rozwój nauki i sztuki” – spotkanie z cyklu „Rozbieranie Śląska. Rok Reformacji”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (18 kwietnia 2017)
 • „Muzyczne spotkania wokół Róży” – „Wierzyć mię, Panie, ucz” – koncert promujący płytę Tomasza Plocha z muzyką organową, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (maj 2017)
 • „Muzyczne spotkania wokół Róży” – „Heinrich Schulz-Beuthen i jego inspiracje. In memoriam” – koncert muzyki kameralnej, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (wrzesień 2017)
 • „Pokłosie Reformacji – konflikty religijne i ich oblicze we współczesnej kulturze” – rozmowy i dyskusje, Muzeum Śląskie w Katowicach/Centrum Scenografii Polskiej (27 października 2017 – 28 stycznia 2018)
 • „ABC Reformacji” – „Sola scriptura” – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (październik, grudzień 2017)
 • „Na początku było słowo” – warsztaty dla dzieci, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (październik 2017)
 • Lekcje muzealne z warsztatami dla szkół gimnazjalnych, Muzeum Śląskie w Katowicach (listopad 2017)
 • „ABC Reformacji” – „O protestantyzmie dzisiaj” – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (listopad 2017)
 • „ABC Reformacji” – „Cmentarze ewangelickie w Bytomiu” – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (listopad 2017)
 • „Wieża Babel” – warsztaty dla dzieci, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (listopad 2017)
 • „ABC Reformacji” – „Kościół ewangelicki jako miejsce życia wspólnotowego. Sola scriptura” – cykl spotkań, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (grudzień 2017)
 • „Śladami ewangelików śląskich” – sobotnie spotkania edukacyjne, Muzeum Śląskie – Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach (styczeń – kwiecień 2018)