Wystąpienie marszałka Wojciecha Saługi podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Szanowni państwo radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Miasta Cieszyn, Powiatu Cieszyńskiego oraz drodzy goście!

To dla nas wszystkich ogromna radość i zarazem wielki zaszczyt, że możemy spotkać się podczas wspólnej sesji w Roku Reformacji. Sejmik Województwa Śląskiego dał wyraz temu, jak ważna jest społeczność ewangelicka w naszym regionie, jednogłośnie ustanawiając rok 2017 Rokiem Reformacji.

Zróżnicowanie wyznaniowe, jakie wprowadził ruch reformacyjny, stymulowało i wpływało pozytywnie na rozwój naszego regionu. Aktywność luteran przyczyniła się do rozkwitu życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także rozwoju edukacji i działalności charytatywnej. Nie przypadkiem zatem ogólnopolskie obchody Roku Reformacji zainaugurowane zostały 31 października w Cieszynie – miejscu wyjątkowym ze względu na wieloletnie zgodne współistnienie kultur, religii i narodowości. Nie przypadkiem również dziś spotykamy się w tym samym miejscu podczas wspólnej, uroczystej sesji. Przy tej okazji dziękuję cieszynianom za serdeczną, pełną życzliwości gościnę w ich pięknym mieście.

Obchody 500-lecia reformacji to święto całego województwa Mam nadzieję, że wszystkie wydarzenia religijne i kulturalne związane z obchodami zjednoczą nie tylko wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ale całą społeczność lokalną i regionalną wokół tego jubileuszu. Poprzez szereg działań, w które włącza się Województwo Śląskie, chcemy pokazać nie tylko historyczny wymiar reformacji, ale i jej współczesne oblicze – a tym samym oblicze mieszkańców regionu, naszą tożsamość i zróżnicowanie, które jest naszym niezaprzeczalnym bogactwem.

Chciałbym przy tej pięknej okazji podziękować duszpasterzom i wiernym Kościoła za dbałość o podtrzymywanie skarbów kultury naszego regionu i wytrwałe głoszenie prawd ewangelicznych, wartości prawdy, dobra i piękna.

Wszystkim państwu życzę, aby obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji przyniosły poczucie duchowej siły oraz wiele radości. Niech ten rok będzie czasem wzmacniania wspólnoty wiernych, ale również skupienia wokół najważniejszych spraw dla mieszkańców regionu, owocnego pielęgnowania tożsamości lokalnej i zgodnej współpracy na wielu płaszczyznach dla lepszej przyszłości nas wszystkich. 

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego