Wstęp Henryka Mercika

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

W 1517 roku augustiański zakonnik ks. dr Marcin Luter opublikował 95 tez mających na celu naprawę Kościoła. Procesy zapoczątkowane 500 lat temu odmieniły Europę; nie pozostały też bez wpływu na Górny Śląsk i ziemie do niego przylegające. Od czasu wydarzeń reformacyjnych śląscy luteranie wzbogacali nasz region kulturą, myślą techniczną i kapitałem. Wielu z nich wspominamy do dziś jako wielkie osobistości, wielu zasługuje wciąż na przypomnienie.

W naszym województwie do dziś mieszka największa w Polsce liczba luteran. W granicach regionu znajdują się dwie diecezje kościoła ewangelicko-augsburskiego: cieszyńska i katowicka; Cieszyn został z okazji jubileuszu ogłoszony jednym z 70 europejskich Miast Reformacji.

Jubileusz jest okazją do świętowania, ale też okazją do refleksji nad wielokulturowym dziedzictwem Śląska i korzeniami śląskiej kultury. Bez wątpienia obecność protestantów stanowi wielkie bogactwo dla naszego województwa. Sejmik województwa śląskiego, ogłaszając rok 2017 Rokiem Reformacji, docenia to bogactwo i kieruje naszą uwagę na potrzebę kształtowania przyszłości w duchu poszanowania różnorodności - religijnej, kulturowej, narodowej i etnicznej.

Zapraszam do udziału w licznych wydarzeniach kulturalnych i popularyzatorskich, do zgłębiania wiedzy o przeszłości miejsc, w których żyjemy, oraz do wspólnego ze społecznością protestancką świętowania 500 lat reformacji. Mam nadzieję, że postaci takie jak choćby Walenty Roździeński, Friedrich Wilhelm von Reden, Guido Henckel von Donnersmarck, Heinrich Dietel, Matka Ewa von Thiele-Winckler, ks. Karol Kulisz, Jan Sztwiertnia, ks. Richard Wagner czy Stanisław Hadyna na nowo zagoszczą w świadomości mieszkańców województwa śląskiego i ościennych, a ich protestancki rodowód zostanie dostrzeżony jako inspiracja do aktywnego udziału w rozwoju gospodarczym, kulturalnym i społecznym regionu. 

dr inż. arch. Henryk Mercik
Członek Zarządu Województwa Śląskiego