Walenty Rozdzienski

1560 – 1621

Urodzony w Roździeniu (dziś dzielnica Katowic Szopienice – Burowiec); zarządca hut, barokowy poeta i literat. Autor wydanego w 1612 r. wierszowanego poematu „Officina ferarria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego” – utworu opisującego ówczesne hutnictwo i górnictwo, a także stosunki społeczne na Górnym Śląsku. Swe dzieło opatrzył komentarzami biblijnymi pochodzącymi z ewangelickiej postylli górniczej zatytułowanej „Sarepta” z 1562 r. autorstwa przyjaciela ks. Marcina Lutra – ks. Jana Mathesiusa.

opr. Monika Kassner, ks. Marcin Brzóska