Teodor Kotschy

1813-1866

Kotschy Teodor (1813-1866), botanik, afrykanista.

Urodził się 15 kwietnia 1813 r. w Ustroniu jako syn ks. Karola F. Kotschy’ego. Już w dzieciństwie przejawiał zainteresowania botaniczne. W 1832 r. eksternistycznie zdał egzamin gimnazjalny w Cieszynie. Rozpoczął studia teologiczne w Wiedniu, jednak po trzecim roku przerwał je. W l. 1835-38 wziął udział w wyprawie naukowej do Egiptu, której celem było zbadanie zasobów mineralnych wzdłuż Nilu. Wyprawa dotarła do najdalszych terenów na południu, gdzie nie stanęła jeszcze stopa białego człowieka. Po powrocie zorganizował własną wyprawę w l. 1839-40, ta jednak zakończyła się niepowodzeniem z powodu braku środków. Następnie zorganizował dwie wyprawy do Persji, z których druga zakończyła się pierwszym zdobyciem w 1843 r. najwyższego szczytu pasma Elbrus – Demawendu, co było wielkim wyczynem. Zgromadził wówczas ogromne zbiory roślin (około 27 tysięcy), a także okazy ptaków, płazów, gadów, owadów i minerałów, którymi spłacił zaciągnięte długi. W 1843 r. wrócił do rodzinnego Ustronia. Wkrótce wyjechał do Wiednia, gdzie ukończył studia botaniczne ze stopniem doktora. Ponownie ruszył na wyprawy do Turcji i Egiptu, a następnie przez kilka lat opracowywał i publikował materiały z wyprawy afrykańskiej. Na kolejną wyprawę ruszył w 1859 r. do północnej Afryki, a w 1862 r. na Bliski Wschód. Po powrocie z tej ostatniej odczuwał jednak dolegliwości serca. Zmarł 11 czerwca 1866 r. w Wiedniu i tam został pochowany. Jego dorobek naukowy to 600 tysięcy zebranych okazów roślin oraz szereg opublikowanych prac naukowych.