Stanisław Hadyna

1919 – 1999

Urodzony w Karpętnej koło Trzyńca na Zaolziu. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, kompozytor, dyrygent, pisarz. Twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, którego był dyrygentem, kierownikiem artystycznym i reżyserem. Prześladowany przez władze komunistyczne odsunięty od kierowania zespołem przebywał w Wiśle i w Krakowie. Do kierowania „Śląskiem” powrócił w 1990 roku. Dziś Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” nosi imię swojego założyciela.

opr. Monika Kassner, ks. Marcin Brzóska

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie ZPiT Śląsk