Samorządy trzech szczebli dla uczczenia Roku Reformacji

 Zdjęcie Zdjęcie
Wręczenie rezolucji w sprawie 500 lat reformacji było momentem kulminacyjnym Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Miasta Cieszyn i Rady Powiatu Cieszyńskiego

Obrady zostały zwołane w ramach obchodów Roku Reformacji, który ustanowił na 2017 rok Sejmik Województwa Śląskiego. Zebranych na uroczystości w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie powitał Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. Po nim głos zabrał Wojciecha Saługa, marszałek województwa śląskiego, a także Janusz Król, starosta powiatu cieszyńskiego oraz Adrian Korczago, biskup diecezji cieszyńskiej.

„Zróżnicowanie wyznaniowe, jakie wprowadził ruch reformacyjny, stymulowało i wpływało pozytywnie na rozwój naszego regionu. Aktywność luteran przyczyniła się do rozkwitu życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także rozwoju edukacji i działalności charytatywnej. Nie przypadkiem zatem ogólnopolskie obchody Roku Reformacji zainaugurowane zostały 31 października w Cieszynie – miejscu wyjątkowym ze względu na wieloletnie zgodne współistnienie kultur, religii i narodowości. Nie przypadkiem również dziś spotykamy się w tym samym miejscu podczas wspólnej, uroczystej sesji. Przy tej okazji dziękuję cieszynianom za serdeczną, pełną życzliwości gościnę w ich pięknym mieście” – powiedział marszałek Saługa.

Uroczystą sesję otwarli i prowadzili wspólnie Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzej Surzycki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Cieszyna oraz Ludwik Kuboszek, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Radni w przyjętej rezolucji wyrazili wolę, by w Cieszynie – mieście reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski. Rezolucja wymienia również znanych ewangelików z naszego regionu, m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimu nazistowskiego – ks. Karola Kulisza i Jana Sztwiertnię, a także Jana Gawlasa i Stanisława Hadynę. Tekst rezolucji został odczytany przez trzech przewodniczących rad, zaś specjalne okolicznościowe egzemplarze otrzymali biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i biskup Adrian Korczago.

Wcześniej radni odwiedzili autobusu reformacyjnego, który w ramach jubileuszu stanął na rynku w Cieszynie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Filmy