Konferencja Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945

2017-06-21 (Środa) - 2017-06-22 (Czwartek)
Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice

Konferencja poświęcona jest dziedzictwu kulturowemu śląskich luteranów, ze szczególnym wskazaniem na różne aspekty jego recepcji po 1945 roku. Ludność wyznania augsbursko-ewangelickiego na Górnym Śląsku oraz Śląsku Cieszyńskim to mniejszość religijna licząca kilka tysięcy osób i żyjąca w diasporze. Jej kulturę religijną kształtuje przede wszystkim poszanowanie dla Biblii i pielęgnowanie spuścizny duchowej Reformacji w dziedzinie liturgii, muzyki, czytelnictwa czy działalności edukacyjnej. Po 1945 roku – ze względu na prowadzoną przez ówczesne władze politykę – kultura luterańska nie mogła się w pełni rozwijać. Okres po przełomie politycznym w 1989 roku wyznacza cezurę w życiu religijnym i kulturalnym śląskich zborów luterańskich. Ważnym, dotychczas niepodjętym przez polskich badaczy zagadnieniem jest, kulturowy transfer na obszarze polsko-niemieckich relacji w śląskim luteranizmie i zmieniająca się polityka pamięci.

Konferencja, organizowana wspólnie przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, odbędzie się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 21 i 22 czerwca 2017 r.

Konferencja Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945
21–22.06.2017, godz. 9.15,
Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice, wstęp wolny.