Jerzy von Hohenzollern-Ansbach

1484 – 1543

Obrońca wiary, margrabia Ansbach, książę karniowski, raciborski, pan Bytomia, założyciel Tarnowskich Gór; siostrzeniec króla polskiego Zygmunta Starego. Dla rozwoju gospodarki w swoich górnośląskich posiadłościach wydał w roku 1528 w językach polskim, czeskim i niemieckim liczący 72 artykuły „Ordunek Górny” porządkujący wszystkie prawa i obowiązki dotyczące prowadzonych

prac górniczych. Dla przyspieszenia rozwoju tych ziem sprowadzał doświadczonych górników z rodzinnej Frankonii i Turyngii. Na sejmie w Augsburgu w 1530 r. wystąpił jako obrońca wiary, stwierdzając, że złożyłby raczej swoją głowę pod topór katowski, niżby odstąpił od Słowa Bożego.

opr. Monika Kassner, ks. Marcin Brzóska