Friedrich Wilhelm Grundmann

1804 - 1887

Dyrektor generalny majątku rodziny Wincklerów oraz Tiele-Wincklerów.

Urodził się 26 listopada 1804 r. w Berthelsdorf k. Hainichen w Saksonii, w rodzinie górniczej. W 1811 r. jego ojciec, Johann George podejmując pracę w kopalni srebra i ołowiu „Fryderyk”, wraz z rodziną na stałe zamieszkał w Tarnowskich Górach, gdzie Friedrich Wilhelm uczęszczał do szkoły górniczej. Po ukończeniu nauki Grundmann pracował w kopalni „Fryderyk” w Tarnowskich Górach, następnie od 1824 r. w kopalniach węgla kamiennego Hoym, Charlotte i Sack w pobliżu Rybnika, a w 1833 r. przeniesiono go z powrotem do kopalni „Fryderyk”. W 1839 r. zrezygnował ze służby państwowej i przyjął posadę dyrektora złożonego z dóbr ziemskich oraz wielu zakładów przemysłowych majątku swojego przyjaciela z lat szkolnych Franza Wincklera, przenosząc się na stałe do Katowic. Na stanowisku dyrektora pozostawał także u spadkobierców Wincklera, Waleski oraz Huberta von Tiele-Winckler, aż do przejścia na emeryturę w 1872 r.

Grundmann wywarł znaczny wpływ na dynamiczny rozwój Katowic w połowie XIX w. Przyczynił się m.in. do poprowadzenia tędy linii kolejowej, opracowania szczegółowych planów urbanistycznych, nadających Katowicom charakter miejski, budowy kościoła ewangelickiego. Doceniając jego zasługi 24 X 1867 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie nazwy głównej ulicy Katowic z Industriestrasse na Grundmannstrasse (obecnie ul. 3 Maja).

W 1855 r. Friedrich Wilhelm Grundmann otrzymał honorowy tytuł tajnego radcy komisyjnego (Geheimer Commissionsrat). W latach 1855-1861 pełnił funkcję przewodniczącego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych (Berg- und Hüttenmännischen Verein). Był także wybierany do landtagu pruskiego w Berlinie oraz landtagu prowincjonalnego we Wrocławiu.

Zmarł 30 lipca 1887 r. i został pochowany w Katowicach na nieistniejącym już dzisiaj cmentarzu ewangelickim (obecnie skwer Richarda Holtzego). Założenie cmentarza umożliwił w 1856 r. dar Grundmanna dla gminy ewangelickiej w postaci odpowiedniego kawałka gruntu.

opr. Joanna Tofilska