Eva von Tiele-Winckler – Matka Ewa

1866 – 1930

Miechowiczanka, córka Huberta Tiele i Waleski von Winckler. Rodzina Tiele-Wincklerów należała do najbogatszych rodów ówczesnej Europy. Nastoletnia Ewa postanowiła jednak zrezygnować z życia w pałacu na rzecz służby najuboższym. Na początku prowadziła wybudowany przez ojca dom opieki dla kobiet i dzieci „Ostoja Pokoju”, później założyła w Miechowicach zakłady opiekuńcze oraz diakonat,

które swoją nazwę wzięły od pierwszego domu. Ośrodek w Miechowicach liczył ponad dwadzieścia osiem budynków, natomiast placówek opiekuńczych znajdujących się poza granicami wsi, rozsianych na terenie Europy, było około sześćdziesięciu. Misja prowadzona przez diakonisę z Miechowic działała na czterech kontynentach. Działalność „Ostoi Pokoju” obejmowała pomoc kobietom i dzieciom, nie pomijano też mężczyzn oraz osób starszych. Matka Ewa stosowała w swej pracy nowatorskie metody np. pracę z sierotami w tak zwanych rodzinkach. Jest również autorką literatury religijnej, poezji oraz pieśni. Ancilla Domini – Służebnica Pańska spoczęła w skromnym grobie na cmentarzu przy miechowickim kościele, a jej dzieło kontynuowane jest do dziś w Polsce i w Niemczech.

opr. Monika Kassner, ks. Marcin Brzóska