Andrzej Buzek

1885-1971

ks. Buzek Andrzej duchowny, publicysta religijny.

Urodził się 3 listopada 1885 r. w Końskiej na Zaolziu. Po uzyskaniu matury w polskim gimnazjum w Cieszynie, studiował prawo we Lwowie. W 1905 r. przeniósł się jednak do Wiednia na studia teologiczne. W l. 1908-18 był proboszczem polsko-czeskiej parafii ewangelicko – augsburskiej we Frydku na Zaolziu, wygłaszając kazania w języku polskim. Doprowadził do wybudowania w tej miejscowości kościoła ewangelickiego. Po I wojnie światowej, gdy Frydek znalazł się w państwie czechosłowackim, przeniósł się do Cieszyna, gdzie był prefektem w szkołach średnich. W 1952 r. przeszedł na emeryturę. Uprawiał publicystykę religijną i historyczną. Zamieszczał liczne artykuły w prasie wyznaniowej i regionalnej. Wydał również kilka książek, m.in. Historię Kościoła (1956) i wspomnienia Z ziemi piastowskiej (1963). W 1969 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna nadała mu honorowy doktorat. Zmarł 8 listopada 1971 r.