Warsztaty dla młodzieży Przy wspólnym stole. Znam – rozumiem – szanuję

2017-02-01 - 2017-11-30
Bytom

Warsztaty mają na celu wypracowanie materiałów dotyczących specyfiki życia i wiary członków kościołów ewangelickich i spopularyzowanie ich wśród młodego pokolenia. Środowisko ewangelickie, pomimo setek lat współistnienia na Górnym Śląsku, jest dla młodego pokolenia grupą mało znaną. Można odnieść wrażenie, że częściej kojarzymy święta i obyczaje odległych religii niż zwyczaje ludzi reprezentujących różne odłamy chrześcijaństwa. Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone przez przygotowaną do tego młodzież badania terenowe w trzech kluczowych tematach:

  • Czas liniowy. Życie ewangelika od narodzin do śmierci
  • Czas cykliczny. Kalendarz liturgiczny
  • Obyczajowość

Ponadto zostaną wykonane przez młodzież dwa filmy:

  • Na początku był młotek – historia Marcina Lutra (animacja wycinankowa)
  • Film dokumentalny przedstawiający życie codzienne.

Wszystkie materiały powstałe podczas projektu (3 książeczki z badaniami terenowymi, 2 filmy, dwie tablice graficzne obrazujące czas liniowy i cykliczny w środowiskach ewangelickich) zostaną zaprezentowane na wystawie.