Śląskie uczci pięćset lat reformacji

Fot. BP Tomasz Żak
Sejmik przyjął rezolucję o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji

Uchwała ma związek z 500. rocznicą zapoczątkowanej przez Marcina Lutra reformacji. Sejmik pragnie w ten sposób wyrazić szacunek wobec wszystkich mieszkańców województwa śląskiego wyznania ewangelicko-augsburskiego zgromadzonych w dwóch diecezjach: cieszyńskiej i katowickiej, a także przypomnieć ich wkład w kulturę i duchowość regionu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. W trakcie głosowania obecni byli Prezes Synodu Kościoła ks. dr Grzegorz Giemza, biskup katowicki dr Marian Niemiec i biskup cieszyński Paweł Anweiler.

W 2017 roku w województwie odbywać się będą liczne wydarzenia organizowane przez Samorząd Województwa o charakterze religijnym, kulturalnym oraz naukowym poświęcone roli protestantyzmu w historii regionu.

31 października 1517 roku Marcin Luter, publikując w Wittenberdze swoje 95 tez przeciwko praktyce odpustów, zapoczątkował wielki ruch religijno-polityczny, u którego podstaw leżała idea odnowy chrześcijaństwa.

Galeria zdjęć Fot. BP Tomasz Żak Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie