„Radą i czynem". Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku

2017-10-01 (Niedziela) - 2018-02-25 (Niedziela)
Muzeum Górnośląskie, Bytom

Wystawa „Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku”

Wystawa Radą i czynem, zorganizowana w związku z jubileuszem 500-lecia Reformacji, pokaże na przykładzie wspólnot z Bytomia i Miechowic, jak luteranie w przeszłości wierzyli, modlili się, prowadzili życie wspólnotowe, troszczyli o najuboższych, uczyli i świętowali, i jak czynią to dzisiaj. Przedstawi historię bytomskich luteran od powołania w Bytomiu parafii ewangelickiej w 1835 roku aż po czasy współczesne.

Na wystawie zaprezentowane zostaną m.in. paramenty liturgiczne, stroje duchowieństwa i diakonii, elementy wystroju domów i mieszkań, fotografie, dokumenty z epoki, jak również pamiątki po Matce Ewie. Uwaga poświęcona zostanie także ewangelickiej kulturze słowa (wynikającej z fundamentalnej zasady protestantyzmu „sola scriptura”). Zwiedzający zobaczą biblie, kancjonały oraz inne książki i druki charakterystyczne dla luteran. Szczególne miejsce zajmie na wystawie model kościoła św. Mikołaja z placu Klasztornego w Bytomiu, który przez ponad sto lat służył bytomskim ewangelikom.

Org.: Muzeum Górnośląskie Bytomiu