Przygotowania do święta luteran

fot. BP Tomasz Żak
Zebrał się zespół zadaniowy ds. organizacji obchodów Roku Reformacji w 2017 roku w województwie śląskim

W spotkaniu, któremu przewodniczył członek Zarządu Województwa Henryk Mercik, wzięli udział biskupi kościoła ewangelicko-augsburskiego Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej i Adrian Korczago, biskup diecezji cieszyńskiej oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Sylwia Cieślar.

„Jesteśmy jedynym samorządem wojewódzkim w Polsce, który dla podkreślenia znaczenia wydarzenia ustanowił rok 2017 Rokiem Reformacji. To, co nas wyróżnia na tle innych, to duża grupa osób wyznania ewangelicko-augsburskiego, która zamieszkuje nasze województwo i która wniosła ogromny wkład w rozwój regionu. Dlatego powinniśmy się dobrze przygotować do przyszłorocznych obchodów” – powiedział Henryk Mercik.

Jak podkreślili biskupi, ważne jest, by poprzez organizowane wydarzenia – konferencje, koncerty, wystawy – pokazać nie tylko historyczny wymiar reformacji, ale i jej współczesne oblicze.

W rozmowach wzięli udział reprezentanci wojewódzkich instytucji kultury, którzy przedstawili koncepcje związane z obchodami Roku Reformacji. Uczestnicy spotkania ustalili, że stworzona zostanie strona poświęcona temu wydarzeniu, gdzie znajdą się wszystkie informacje związane z obchodami.

Przyjęta we wrześniu 2015 roku uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego ma związek z 500. rocznicą zapoczątkowanej przez Marcina Lutra reformacji. 31 października 1517 roku Marcin Luter, publikując w Wittenberdze swoje 95 tez przeciwko praktyce odpustów, zapoczątkował wielki ruch religijno-polityczny, u którego podstaw leżała idea odnowy chrześcijaństwa.

Galeria zdjęć fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak